Honor of Kings Champion Cup Summer 2018


Total Prize Pool:
$1,000,000.00
Total Players:
39
Date:
2018-08-01 to 2018-08-11Awarded Players

China CatChen, Zhengzheng$66,666.67
China FlyPeng, Yunfei$66,666.67
China HurtXia, Shengqqin$66,666.67
China SnowLiu, Wenbin$66,666.67
China SongTang, Junwei$66,666.67
China YANG-, -$66,666.67
China NuoYanGuo, Guixin$17,142.86
China TigerChen, Hanfei$17,142.86
China 伪装-, -$17,142.86
China 星辰-, -$17,142.86
China 橘子-, -$17,142.86
China 火火火-, -$17,142.86
China 酷酷-, -$17,142.86
China 770Liu, Xuexiang$12,000.00
Korea, Republic of Core-, -$12,000.00
Korea, Republic of horrorKim, Hyo Jong$12,000.00
Korea, Republic of JY-, -$12,000.00
China SsszGuo, Jiahui$12,000.00
Korea, Republic of Sweet-, -$12,000.00
China XiaoJian-, -$12,000.00
China XiaoShou-, -$12,000.00
Korea, Republic of YK-, -$12,000.00
China 六点六-, -$12,000.00
Macao AOLIN-, -$6,666.67
Macao CHU-, -$6,666.67
Macao KoNG-, -$6,666.67
Macao Lan9-, -$6,666.67
Macao LUIS-, -$6,666.67
Macao ROY-, -$6,666.67
Taiwan, Republic of China Blade- -$5,000.00
Canada boBo- -$5,000.00
United States DaveDave Mao$5,000.00
Taiwan, Republic of China Gus-, -$5,000.00
Canada KzFoxZhou, Jia$5,000.00
Taiwan, Republic of China LangHuang, Zheng Mao$5,000.00
United States Neo- -$5,000.00
Taiwan, Republic of China Rain-, -$5,000.00
Taiwan, Republic of China UXen- -$5,000.00
United States xTears- -$5,000.00
Prize Money By Country

1.China China$580,000.0418 Players
2.Korea, Republic of Korea, Republic of$60,000.005 Players
3.Macao Macao$40,000.026 Players
4.Taiwan, Republic of China Taiwan, Republic of China$25,000.005 Players
5.United States United States$15,000.003 Players
6.Canada Canada$10,000.002 Players
Tournaments


Honor of Kings Champion Cup Summer 2018-$1,000,000.00Arena of Valor