King Pro League Spring 2020


Total Prize Pool:
$1,129,066.43
Total Players:
72
Date:
2020-03-18 to 2020-06-13Awarded Players

China QianChengLiu, Xuehuang$8,624.81
China Sky-, -$8,624.81
China StormLiu, Weijie$8,624.81
China WanQiuWang, Yixiang$8,624.81
China YuYuYu, Chaojie$8,624.81
China ZeroXie, Wensheng$8,624.81
China MengShenLi, Yao$7,056.67
China PangD-, -$7,056.67
China Seven-, -$7,056.67
China ShiSanWang, Zhi$7,056.67
China SmileWang, Wenxin$7,056.67
China WuMian-, -$7,056.67
China YiTongLiu, Xiang$7,056.67
China 556Wang, Peidian$6,174.58
China 7Xia-, -$6,174.58
China BestZheng, GuoHao$6,174.58
China ChuXinZhang, JiaCheng$6,174.58
China MMRan, Peng$6,174.58
China SakuraMa, Qi-Xiao$6,174.58
China WenXuSong, Wenxu$6,174.58
China XiaoXinChen, Chuang-Xin$6,174.58
China EvdNie, Yuxin$3,024.29
China Jiuru-, -$3,024.29
China MIGODLin, Guoliang$3,024.29
China XiaoPengWang, Haipeng$3,024.29
China XinZui-, -$3,024.29
China XZLu, Chunfeng$3,024.29
China ZongQXiong, Xianwei$3,024.29
China ByshowFang, Qingyou$2,646.25
China DefuHu, Mingchao$2,646.25
China GAIYang, Tingpu$2,646.25
China IanLuo, Fei$2,646.25
China MengKeWang, Kunpeng$2,646.25
China PengLu, Jiapeng$2,646.25
China QfengDu, Zhou$2,646.25
China ZhiPei-, -$2,646.25
Prize Money By Country

1.China China$1,129,066.4272 Players
Tournaments


King Pro League Spring 2020CN¥8,000,000$1,129,066.43Arena of Valor