King Pro League Spring 2020


Total Prize Pool:
$1,128,880.04
Total Players:
72
Date:
2020-03-18 to 2020-06-13



Awarded Players

China AdouJiang, Tao$70,555.00
China NuanYangLin, Heng$70,555.00
China QianShiZhou, Kuan$70,555.00
China ShanGuangWang, Mengxuan$70,555.00
China ShenRenMa, Tengfei$70,555.00
China ShiJiuChen, Runzhi$70,555.00
China IceTang, Tian$30,237.86
China MengLeiXiao, Minhui$30,237.86
China QinianWen, Zheng$30,237.86
China SixXu, Yiran$30,237.86
China WuhenZhu, Haoyun$30,237.86
China XiaoYingTang, Jiajie$30,237.86
China YinuoXu, Bicheng$30,237.86
China 762Li, Jia$12,347.13
China ChenyangWang, Zhicheng$12,347.13
China JiangChengKe, Jiangnan$12,347.13
China JiuCCao, Zhishun$12,347.13
China JunZhaoLouyu, Xuan$12,347.13
China QingFanLiu, Huan$12,347.13
China XiangJunCeng, Xiangjun$12,347.13
China XingYLi, Yuhao$12,347.13
China YiMengChen, Nengqiang$12,347.13
China YZLiu, Tianhao$12,347.13
China EvdNie, Yuxin$8,819.38
China Jiuru-, -$8,819.38
China MengShen-, -$8,819.38
China MIGODLin, Guoliang$8,819.38
China PangD-, -$8,819.38
China Seven-, -$8,819.38
China ShiSanWang, Zhi$8,819.38
China Smile-, -$8,819.38
China WuMian-, -$8,819.38
China XiaoPengWang, Haipeng$8,819.38
China XinZui-, -$8,819.38
China XZLyu, Chunfeng$8,819.38
China YiTongLiu, Xiang$8,819.38
China ZongQQiong, Xianwei$8,819.38
China 556Wang, Pei-Dian$7,716.95
China 7Xia-, -$7,716.95
China AGaiTingpu, Yang$7,716.95
China BaiShouQingyou, Fang$7,716.95
China BestZheng, Guo-Hao$7,716.95
China ChuXinZhang, Jia-Cheng$7,716.95
China DefuHu, Mingchao$7,716.95
China IanLuo, Fei$7,716.95
China MengKe-, -$7,716.95
China MMRan, Peng$7,716.95
China PengPJiapeng, Lu$7,716.95
China QingFZhou, Du$7,716.95
China SakuraMa, Qi-Xiao$7,716.95
China WenXuSong, Wenxu$7,716.95
China XiaoXinChen, Chuang-Xin$7,716.95
China ZhiPei-, -$7,716.95
China Baiyu-, -$6,859.51
China KOKOZhang, Wenke$6,859.51
China LianGC-, -$6,859.51
China QianCLiu, Xuehuang$6,859.51
China Sky-, -$6,859.51
China Storm-, -$6,859.51
China WanQiu-, -$6,859.51
China YuYu-, -$6,859.51
China Zero-, -$6,859.51
China 1987Sun, Jun$6,173.56
China ChenYuGao, Xingyu$6,173.56
China DragonLi, Xiaolong$6,173.56
China ElevenChen, Pingkang$6,173.56
China linkFang, Zhou$6,173.56
China NinetailsXu, Xinjuan$6,173.56
China QCZhou, Yitao$6,173.56
China QINGLANGYang, Xin$6,173.56
China RabbitLiu, Bin$6,173.56
China XiaoyuSu, Jingchao$6,173.56




Prize Money By Country

1.China China$1,128,880.0372 Players




Tournaments


King Pro League Spring 2020CN¥8,000,000$1,128,880.04Arena of Valor