King Pro League Fall 2020


Total Prize Pool:
$1,221,680.04
Total Players:
50
Date:
2020-09-16 to 2020-12-19Awarded Players

China JueKingZhou, Wenxie$91,626.00
China QingQWu, Jinxiang$91,626.00
China XingYLi, Yuhao$91,626.00
China XyWang, Qijun$91,626.00
China YZLiu, Tianhao$91,626.00
China IceTang, Tian$45,813.00
China QinianWen, Zheng$45,813.00
China SixXu, Yiran$45,813.00
China XiaoYingTang, Jiajie$45,813.00
China YinuoXu, Bicheng$45,813.00
China 1daoZhong, Letian$13,362.13
China AdouJiang, Tao$13,362.13
China AlanWang, Tianlong$13,362.13
China BaiShouQingyou, Fang$13,362.13
China CatChen, Zhengzheng$13,362.13
China ChenXiaWang, Qing$13,362.13
China ChenyangWang, Zhicheng$13,362.13
China ChenYuGao, Xingyu$13,362.13
China DragonLi, Xiaolong$13,362.13
China FlyPeng, Yunfei$13,362.13
China HuaHaiLuo, Siyuan$13,362.13
China HurtXia, Shengqqin$13,362.13
China IanLuo, Fei$13,362.13
China JiuFShen, Yifan$13,362.13
China JiuKWang, Tao$13,362.13
China JunZhaoLouyu, Xuan$13,362.13
China KenshinWu, Xian$13,362.13
China LianGC-, -$13,362.13
China MengLanJunlan, Peng$13,362.13
China MojoHu, Linye$13,362.13
China NinetailsXu, Xinjuan$13,362.13
China NoFearYang, Tao$13,362.13
China NuanHai-, -$13,362.13
China NuanYangLin, Heng$13,362.13
China NuoYanGuo, Guixin$13,362.13
China PengPJiapeng, Lu$13,362.13
China QCZhou, Yitao$13,362.13
China QianCLiu, Xuehuang$13,362.13
China QianShiZhou, Kuan$13,362.13
China QingFZhou, Du$13,362.13
China QingFanLiu, Huan$13,362.13
China QingRongHuang, Yaoqin$13,362.13
China RabbitLiu, Bin$13,362.13
China ShenRenMa, Tengfei$13,362.13
China ShiJiuChen, Runzhi$13,362.13
China SnowLiu, Wenbin$13,362.13
China Storm-, -$13,362.13
China WanQiu-, -$13,362.13
China WumingZhang, Cong$13,362.13
China Zero-, -$13,362.13
Prize Money By Country

1.China China$1,221,680.2050 Players
Tournaments


King Pro League Fall 2020CN¥8,000,000$1,221,680.04Arena of Valor