Honor of Kings Champion Cup Winter 2020


Total Prize Pool:
$530,400.00
Total Players:
40
Date:
2021-01-07 to 2021-01-23Awarded Players

China ChenXiaWang, Qing$50,388.00
China JiuFShen, Yifan$50,388.00
China JiuKWang, Tao$50,388.00
China NoFearYang, Tao$50,388.00
China QingRongHuang, Yaoqin$50,388.00
China JueKingZhou, Wenxie$13,260.00
China QingQWu, Jinxiang$13,260.00
China XingYLi, Yuhao$13,260.00
China XyWang, Qijun$13,260.00
China YZLiu, Tianhao$13,260.00
China AzeLi, Tao$10,608.00
China TangTangTang, Lianjie$10,608.00
China XiaoYingTang, Jiajie$10,608.00
China YinuoXu, Bicheng$10,608.00
China ZuiChuLong, Zhubiao$10,608.00
China EvilWang, Dong$7,956.00
China JiuLongKang, Junlong$7,956.00
China MfLi, Jiahao$7,956.00
China MsirJiang, Boyuan$7,956.00
China QFXia, Jinfei$7,956.00
Prize Money By Country

1.China China$530,400.0040 Players
Tournaments


Honor of Kings Champion Cup Winter 2020CN¥3,400,000$530,400.00Arena of Valor