Arena of Valor Esports

Arena of Valor


Release Date:
2015
Prize Money Awarded:
$35,088,668.78 From 66 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-09-11 to
Top Player Rankings from China for Arena of Valor


 Player IDPlayer NameTotal (Game)Total (Overall)% of Total
1.China FlyPeng, Yunfei$832,923.35$832,923.35100.00%
2.China XiaoPangLi, Daheng$685,027.78$685,027.78100.00%
3.China 1daoZhong, Letian$662,514.13$662,514.13100.00%
4.China fanfanFan, Yang$649,152.00$649,152.00100.00%
5.China XiangYuYouqi, Cai$649,152.00$649,152.00100.00%
6.China HuaHaiLuo, Siyuan$613,749.99$613,749.99100.00%
7.China WumingZhang, Cong$613,749.99$613,749.99100.00%
8.China AdouJiang, Tao$526,163.18$526,163.18100.00%
9.China CatChen, Zhengzheng$522,169.03$522,169.03100.00%
10.China NuanYangLin, Heng$518,002.95$518,002.95100.00%
11.China ShenRenMa, Tengfei$518,002.95$518,002.95100.00%
12.China QianShiZhou, Kuan$500,277.06$500,277.06100.00%
13.China ShiJiuChen, Runzhi$500,277.06$500,277.06100.00%
14.China NuoYanGuo, Guixin$466,375.37$466,375.37100.00%
15.China AlanWang, Tianlong$449,232.51$449,232.51100.00%
16.China QingQWu, Jinxiang$437,858.80$437,858.80100.00%
17.China YinuoXu, Bicheng$313,432.01$313,432.01100.00%
18.China XingYLi, Yuhao$306,113.77$306,113.77100.00%
19.China YZLiu, Tianhao$306,113.77$306,113.77100.00%
20.China NoFearYang, Tao$304,063.73$304,063.73100.00%
21.China BaiShouQingyou, Fang$293,847.99$293,847.99100.00%
22.China PengPJiapeng, Lu$293,847.99$293,847.99100.00%
23.China QingFZhou, Du$293,847.99$293,847.99100.00%
24.China JiuLongKang, Junlong$290,764.75$290,764.75100.00%
25.China JiuKWang, Tao$285,638.13$285,638.13100.00%
26.China QingRongHuang, Yaoqin$285,638.13$285,638.13100.00%
27.China XiaoYingTang, Jiajie$285,260.34$285,260.34100.00%
28.China JiuCCao, Zhishun$283,834.89$283,834.89100.00%
29.China MengLanJunlan, Peng$281,500.86$281,500.86100.00%
30.China AGaiTingpu, Yang$280,485.86$280,485.86100.00%
31.China IceTang, Tian$274,652.34$274,652.34100.00%
32.China DragonLi, Xiaolong$253,432.46$253,432.46100.00%
33.China NinetailsXu, Xinjuan$253,432.46$253,432.46100.00%
34.China qcZhou, Yitao$253,432.46$253,432.46100.00%
35.China MsirJiang, Boyuan$232,604.52$232,604.52100.00%
36.China XiangJunCeng, Xiangjun$224,610.53$224,610.53100.00%
37.China XingHen-, -$221,888.00$221,888.00100.00%
38.China ZiYang-, -$221,888.00$221,888.00100.00%
39.China SixXu, Yiran$201,502.72$245,634.0282.03%
40.China SongTang, Junwei$191,226.87$191,226.87100.00%
41.China ChenXiaWang, Qing$187,833.09$187,833.09100.00%
42.China Buran-, -$185,568.00$185,568.00100.00%
43.China HurtXia, Shengqqin$183,771.35$183,771.35100.00%
44.China QinianWen, Zheng$171,061.20$171,061.20100.00%
45.China MfLi, Jiahao$166,681.79$166,681.79100.00%
46.China JinYuXu, Xiangyu$164,517.48$164,517.48100.00%
47.China WuXinLin, Long$164,517.48$164,517.48100.00%
48.China ZimoWu, Zhejie$164,517.48$164,517.48100.00%
49.China JueKingZhou, Wenxie$146,361.84$146,361.84100.00%
50.China XyWang, Qijun$146,361.84$146,361.84100.00%
51.China ZuiChuLong, Zhubiao$134,690.96$134,690.96100.00%
52.China ChuchenTao, Chuankai$131,171.21$131,171.21100.00%
53.China NingZhiYuan, Jun$128,905.92$128,905.92100.00%
54.China 770Liu, Xuexiang$126,520.83$126,520.83100.00%
55.China AzeLi, Tao$114,199.14$114,199.14100.00%
56.China SnowLiu, Wenbin$108,710.13$108,710.13100.00%
57.China GiaoSun, Maorong$105,822.55$105,822.55100.00%
58.China EvilWang, Dong$104,857.79$104,857.79100.00%
59.China MojoHu, Linye$102,159.24$102,159.24100.00%
60.China YueseLiu, Tao$101,798.51$101,798.51100.00%
61.China YiTongLiu, Xiang$95,978.17$95,978.17100.00%
62.China QFXia, Jinfei$83,766.59$83,766.59100.00%
63.China Cbuqi-, -$82,310.54$82,310.54100.00%
64.China ChenfengFan, Shou Qian$82,310.54$82,310.54100.00%
65.China Huayun-, -$82,310.54$82,310.54100.00%
66.China XiaoYe-, -$82,310.54$82,310.54100.00%
67.China Djie-, -$76,331.07$76,331.07100.00%
68.China RabbitLiu, Bin$67,864.46$67,864.46100.00%
69.China YANG-, -$66,666.67$66,666.67100.00%
70.China Aco-, -$65,922.73$65,922.73100.00%
71.China BeiDao-, -$65,922.73$65,922.73100.00%
72.China QingYuZheng, Zongpeng$65,922.73$65,922.73100.00%
73.China XingXingWang, Xinwen$65,922.73$65,922.73100.00%
74.China HuaJuanWu, Yutao$64,858.60$64,858.60100.00%
75.China SumoGuo, Zhipeng$64,858.60$64,858.60100.00%
76.China XiaoDunWang, Hao$64,858.60$64,858.60100.00%
77.China XiaoPengWang, Haipeng$64,858.60$64,858.60100.00%
78.China JiuFShen, Yifan$63,750.13$63,750.13100.00%
79.China ChenYuGao, Xingyu$62,560.46$62,560.46100.00%
80.China HuaChen-, -$61,824.00$61,824.00100.00%
81.China Storm-, -$54,486.08$54,486.08100.00%
82.China KenshinWu, Xian$52,399.11$52,399.11100.00%
83.China LingDang-, -$51,520.00$51,520.00100.00%
84.China ChenyangWang, Zhicheng$49,520.64$49,520.64100.00%
85.China 13-, -$49,198.33$49,198.33100.00%
86.China Smile-, -$49,198.33$49,198.33100.00%
87.China QianC-, -$46,769.34$46,769.34100.00%
88.China JunZhaoLou, Yuxian$46,320.64$46,320.64100.00%
89.China QingFanLiu, Huan$46,320.64$46,320.64100.00%
90.China YilianWang, Jiahao$41,532.87$41,532.87100.00%
91.China Zero-, -$38,609.11$38,609.11100.00%
92.China MacZhang, Maike$38,033.30$38,033.30100.00%
93.China 556Wang, Pei-Dian$38,007.17$38,007.17100.00%
94.China ChuXinZhang, Jia-Cheng$38,007.17$38,007.17100.00%
95.China MengShen-, -$36,851.20$36,851.20100.00%
96.China Qy-, -$36,851.20$36,851.20100.00%
97.China SsszGuo, Jiahui$36,171.67$36,171.67100.00%
98.China XiaoJian-, -$36,171.67$36,171.67100.00%
99.China XiaoShou-, -$36,171.67$36,171.67100.00%
100.China ChenChenWang, Chen$35,875.78$35,875.78100.00%