Divine Esports

Total Prize Money Earned:
$327,414.97 From 30 Tournaments
Top Players For Divine Esports


 Player IDPlayer NameTotal (Team)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam LevizNguyễn, Hữu Đoàn$61,038.65$89,475.6368.22%
2.Viet Nam NickyyyNgô, Thanh Hùng$54,814.65$57,014.6696.14%
3.Viet Nam TurtlePhung, Manh Hieu$44,170.56$44,170.58100.00%
4.Viet Nam JEndDinh, Viet Lam$31,203.80$34,651.4390.05%
5.Viet Nam JetttPhạm, Đăng Khoa$27,284.80$34,286.6379.58%
6.Viet Nam AleoĐoàn, Minh Trí$18,100.57$18,678.5196.91%
7.Viet Nam DyannNguyễn, Tuấn Kiệt$16,816.71$25,569.9265.77%
8.Viet Nam JunnnDinh, Trong Thuan$14,869.22$21,220.3570.07%
9.Viet Nam NamCNgô, Như Hoài Nam$7,121.35$11,448.7062.20%
10.Viet Nam TuanzNguyen, Anh Tuan$6,552.00$9,587.1268.34%
11.Viet Nam CoyotePhạm, Quốc Bình$5,789.46$43,934.6813.18%
12.Viet Nam Hope1Đỗ, Văn Quang$5,789.46$5,789.46100.00%
13.Viet Nam Double PPhi, Ngo Tuan$5,686.73$6,186.7391.92%
14.Viet Nam BSLê, Quang Huy$5,610.89$5,610.89100.00%
15.Viet Nam KhueHPHuy Khuê Phạm$5,610.89$5,610.89100.00%
16.Viet Nam LlennNguyễn, Thành Luân$4,798.81$7,227.3866.40%
17.Viet Nam TanhxVũ, Hoàng Tuấn Anh$4,798.81$8,387.5257.21%
18.Viet Nam HaoDongDo, Van Hao$3,132.14$3,132.14100.00%
19.Viet Nam CudNguyễn, Văn Đức$990.65$990.65100.00%
20.Viet Nam KuzanLê, Hoàng Tân$990.65$990.65100.00%
21.Viet Nam TisusTrần, Anh Tuấn$990.65$8,068.4212.28%
22.Viet Nam YoungHandNguyễn, Quang Đại$990.65$990.65100.00%
23.Viet Nam Bubble-, -$178.57$178.57100.00%
24.Viet Nam FapPham, Duc Phap$26.00$7,511.990.35%
25.Viet Nam jKennHuynh, Van Khanh$14.58$1,425.741.02%
26.Viet Nam MarcusVo, Minh Huy$14.58$904.501.61%
27.Viet Nam THANHB1NHNguyen, Thanh Binh$14.58$86.3516.88%
28.Viet Nam YmCuDPham, Duc My$14.58$87,488.470.02%

References

No external sources of information are cited for the player. See tournament references for sources.